Katalog proizvoda

Cimentol

Vitex


Odlična akrilna građevinska boja na bazi rastvarača, namenjena za primenu na betonskim podnim površinama, garažama, zidovima, pločicama i sportskim terenima, idealna za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Izuzetno je otprona na loše vremenske uticaje i atmosfersko zagađenje. Obezbeđuje jaku adheziju, odličnu pokrivnost i čvrstoću.
• Cementna boja na bazi rastvarača
• Za zidove, betonske podove, pločice, itd
• Jaka adhezija i čvrstoća
Dostupne ambalaze: 750ml, 2.5l
Uputstvo za upotrebu: PRIPREMA POVRŠINE
Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, i stare boje.
Cimentol se nanosi direktno na beton bez prajmera. Na površine koje vrlo porozne ili trošne potrebno je prvo naneti prajmer Durovit.