Katalog proizvoda

Zorka 2K EP PU Lepak za parket A+B

Parket program

Dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepak, bez vode, za polaganje svih vrsta parketa osetljivog na vlagu, parketa većih dimenzija, kao što je lam, daščani i klasični parket, brodski pod, gotov parket, panel i parket od egzotičnih vrsta drveta, kao i laminatnih podova.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Komponenta A : komponenti B = 10 : 1 (težinski). Komponentu B u celosti sipati u PVC kantu sa komponentom A. Obe komponente detaljno promešati. Nanosi se nazubljenom špahtlom. Ne razređuje se. Vreme upotrebe pripremljene smeše 2h. Za čišćenje alata koristi se Razređivač nitro-5350 ili aceton. 
POTROŠNJA:  0,9-1,3 kg/m2
PAKOVANJE: kom A -10 kg i kom B -1 kg