Katalog proizvoda

Vitekol podloga za mix sistem

Zorka Color

Ekološka vodorazrediva boja koja se koristi kao osnovni premaz pre nanošenja slabo pokrivnih (LH) nijansi za proizvode koji se toniraju po Avatint sistemu (crvene, žute, narandžaste). Upotrebom Vitekol Podloge za Mix sistem smanjuje se potrošnja završne nijanse i dobijaju se jači i čistiji tonovi.UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Nanosi se pre završne nijanse u jednom sloju na čvrstu, čistu i suvu podlogu. Pre upotrebe boju dobro promešati. Nanositi kratkodlakim valjkom i četkom. Razređuje se vodom do 5%. Odmah nakon primene dobro oprati sav alat vodom.


SUŠENJE: Premaz je suv na prašinu za 50 minuta. Nanošenje završne nijanse moguće je za 4-6 sati

NIJANSIRANJE: Baza Bela; Može da se nijansira prema programu Avatint

POTROŠNJA: 8-9 m²/l u zavisnosti od poroznosti podloge.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od +5 oC do +25 oC

PAKOVANJE: 2,5l; 5l; 15l