Katalog proizvoda

Sika ThermoCoat Fix

Sika

Sika® ThermoCoat Fix je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva. Nakon mešanja sa vodom, ova smeša postaje veoma obradljiv malter, kojim se postiže savršeno lepljenje polistirenskih ploča.
UPOTREBA
Sika® ThermoCoat Fix je cementni malter u prahu koji je predviđen za lepljenje termoizolacionih ploča na:
- cementni malter
- krečno-cementni malter
- beton
- betonske blokove
- ciglu, giter blok i sl.
KARAKTERISTIKE
Sika® ThermoCoat Fix omogućava lepljenje izolacionih ploča od polistirena, na opeku i betonske površine zahvaljujući visoko efikasnim sintetičkim smolama sadržanim u proizvodu.
Odlikuju ga odlična moć prijanjanja za cementne materijale i polistirenske ploče, paropropusnost i odlična obradivost.
BOJA
Siva
PAKOVANJE
Vreće od 25 kg na europaletama od 1200 kg