Katalog proizvoda

Maxisil ST

Maxima

MAXISIL ST je silikatni prajmer namenjen za impregnaciju cementnih i cementno-krečnih fasadnih površina pre nanošenja silikatnih boja. MAXISIL ST se lako nanosi i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljšanu adheziju završnih materijala i smanjuju njihovu potrošnju.
Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe MAXISIL ST razrediti vodom u odnosu 1:1. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje, u jednom sloju. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima je min. 24 časa. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.
Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +8°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine zaštititi najmanje 24 časa od spoljašnjih uticaja.
Potrošnja: Od 100-150ml/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.
Rok upotrebe i skladištenje: 9 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Držati van domašaja dece.
Ambalaza:
1l, 5l, 18l