Katalog proizvoda

Linea podloga koncentrovana 1:9

Zorka Color

Ekološko vodorazredivo impregnaciono sredstvo namenjeno za premazivanje starih i novih, unutrašnjih i spoljašnjih mineralnih površina. 


UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Nanosi se na čistu i suvu mineralnu površinu u jednom do dva sloja pre nanošenja disperzione boje. Nanosi se četkom. Razređuje se vodom u odnosu 1:4 do 1:9 u zavisnosti od vrste boje koja se nanosi kao završni premaz. Odmah nakon primene dobro oprati sav alat vodom. 


SUŠENJE: Premaz je suv na prašinu za 40 minuta. Ponovno nanošenje moguće je za 4-6 sati.

POTROŠNJA: 0,8 l razređene podloge pokriva 20-30 m²

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od +5 oC do +25 oC,

PAKOVANJE: 0,8l; 5l