Katalog proizvoda

Jubosan W110

Jub

Sanirni špric WTA
JUBOSAN W110 SANIRNI ŠPRIC je industrijski pripremljena mešavina maltera, izrađena na bazi cementa, organskih dodataka, te specijalnih
mineralnih punila. Ima funkciju špricanja pre nanošenja JUBOSAN W120 OSNOVNOG SANACIONOG MALTERA
Osobine 
daje izuzetne rezultate pri sanaciji vlažnih i solima natopljenih zidova;
dobro prijanjanje na podlogu;
učvršćuje podlogu;
ujednačava upijanje vlage iz podloge;
vezni sloj između stare i nove podloge;
osnova pre ugradnje osnovnog sanacionog maltera ili JUBOSAN W130 SANACIONOG MALTERA;
jednostavna priprema i nanošenje.
Upotreba
7-12 kg/m2
Ambalaža
Vreća 20 kg.